Sứ điệp Đức Thánh cha gửi tuần lễ thứ 50 về đời sống tu trì tại Tây Ban Nha

 

Đức Thánh cha Phanxicô nhắn nhủ các tu sĩ nam nữ Tây Ban Nha đừng quên chiều kích đối thoại với thực tại và thế giới, và cần đặc biệt quan tâm đến điều này khi tìm cách cải tổ dòng.

Đức Thánh cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp Video gửi các tham dự viên tuần lễ toàn quốc Tây Ban Nha thứ 50 về đời sống các hội dòng thánh hiến, tiến hành từ ngày 17 đến 22/5/2021 này, dưới dạng trực tuyến vì đại dịch.

Tuần lễ này do Học viện thần học về đời sống tu trì (ITVR) ở Madrid, của dòng thánh Claret tổ chức, năm nay có chủ đề là: “Những người được thánh hiến cho cuộc sống của thế giới. Đời sống thánh hiến trong xã hội ngày nay”, trong một cuộc đối thoại cởi mở với thế giới. Trong số các diễn giả có Đức Hồng y João Braz de Aviz, người Brazil, Tổng trưởng Bộ các dòng tu, nữ tu Jolánta Kafka, Chủ tịch Hiệp hội quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ, cha Arturo Sosa, dòng Tên, Chủ tịch Hiệp hội các Bề trên tổng quyền dòng nam.

Trong sứ điệp, Đức Thánh cha khẳng định rằng: “Trong đời sống thánh hiến, chúng ta hiểu biết khi bước đi, khi thánh hiến bản thân mỗi ngày, ta hiểu trong cuộc đối thoại với thực tại. Khi đời sống thánh hiến đánh mất chiều kích đối thoại và suy tư về những gì đang xảy ra, thì nó bắt đầu trở nên son sẻ. Sự son sẻ của một số dòng tu thường là do sự thiếu đối thoại và dấn thân với thực tại. Anh chị em đừng lơ là chiều kích này, đời sống thánh hiến luôn luôn là một cuộc đối thoại với thực tại”.

Đức Thánh cha cũng nhắc đến những cố gắng cải tổ các dòng tu và ngài cảnh giác cần phải tránh rơi vào các ý thức hệ khép kín. Ngài nói: “Thật là buồn khi thấy một vài dòng tu, để tìm kiếm một sự an ninh nào đó, để có thể tự kiểm soát mình, họ rơi vào những ý thức hệ, thuộc bất kỳ xu hướng nào, tả phái, hữu phái, trung phái. Khi một dòng tu biến đoàn sủng của mình thành ý thức hệ, thì sẽ mất căn tính, mất sự phong phú. Duy trì cho đoàn sủng sáng lập dòng, là duy trì nó trong sự bước đi và trong cuộc đối thoại với những gì mà Chúa Thánh Linh nói với chúng ta trong lịch sử thời gian và không gian, qua các thời đại và trong những hoàn cảnh khác nhau”.

(Rei 17-5-2021)

G. Trần Đức Anh, O.P.

Trả lời