Thông báo: Lớp giáo lý Dự Tòng khóa 02/2021

 

Trung Tâm Mục vụ Giáo xứ Thánh Đa Minh thông báo:

  • Thông báo:  Lớp giáo lý Dự Tòng khóa 02/2021Lớp Giáo lý Dự tòng khóa 2/ 2021, sẽ được khai giảng vào thứ hai, ngày 05/05/2021.
  • Mỗi tuần học 3 buổi, vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, học từ 19g00 đến 20g30.
  • Thánh lễ ban các Bí Tích Khai Tâm Ki-tô giáo cho anh chị em dự tòng vào ngày 18 tháng 9 năm 2021
  • Anh chị em nào có nhu cầu học Giáo lý Dự tòng. Xin đăng ký tại Văn phòng Trung tâm Mục vụ Giáo xứ, từ 19g00 đến 20g30 vào các buổi tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu.
  • Hạn chót ghi danh: trước ngày 05/5/2021

 

Phụ trách Giáo lý Dự Tòng

Lm. Giuse Ngô Mạnh Cường, O.P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời