Ngày 19.4.2021: Canh tân đời sống đức tin

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 6, 22-29

Hôm sau, đám người còn ở lại bên kia biển thấy rằng không có thuyền nào khác, duy chỉ có một chiếc, mà Chúa Giêsu không lên thuyền đó với các môn đệ, chỉ có các môn đệ ra đi mà thôi. Nhưng có nhiều thuyền khác từ Tibêria đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh. Khi đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền kia và đến Capharnaum tìm Chúa Giêsu.

Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?” Chúa Giêsu đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Ðấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu”.

CANH TÂN ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN

Dân chúng theo Chúa đông lắm, nhưng phần lớn họ theo Chúa chỉ là do hiếu kỳ, hoặc để ăn bánh thỏa thuê mà thôi. Ngày nay cũng thế,  người ta ùn ùn theo lời đồn thổi, đến chỗ này chỗ kia khấn vái vì nghe nói nơi đó linh thiêng lắm. Từng đoàn người kéo tới cầu xin khấn khứa, dâng cúng tiền bạc … và đợi chờ một phép lạ, đợi chờ một ơn lành.

Tin tưởng là tốt, nhưng đời sống đức tin không chỉ thế, không chỉ cầu lợi. Đoàn người trong Tin mừng hôm nay cũng giông giống như vậy, muốn biến Chúa Giêsu thành cái máy sản suất lương thực, phục vụ cho sự lười biếng của họ, hơn là muốn đi vào tương quan với Chúa. Xin Chúa canh tân đời sống đức tin của chúng ta, cung cách sống đạo của chúng ta, và cho mỗi người biết “ra công làm việc không phải vì lương thực hay hư nát, nhưng nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh”.

 

 

 

Trả lời