Ngày 20.4.2021: Chăm lo cho đời sống tâm linh của mình

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 6, 30-35

Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giêsu: “Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: “Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời”. Chúa Giêsu đáp: “Thật Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian”. Họ liền thưa với Ngài rằng: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi”. Chúa Giêsu nói: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ”.

CHĂM LO CHO ĐỜI SỐNG TÂM LINH CỦA MÌNH

Con người sống đâu phải chỉ có thể lý, đâu chỉ no cơm ấm áo; con người sống còn là tương quan, nghĩa là cần một đời sống tinh thần. Nhưng tinh thần thôi chưa đủ, con người còn cần một đời sống tâm linh – đời sống vĩnh cửu nữa. Nhiều người khi còn trẻ, chỉ mải mê với kế sinh nhai mà quên đi đời sống tâm linh của mình, đến khi về già mới nghĩ tới cùng đích đời mình và mon men tới nhà thờ, nhà chùa,…

Ước gì, mỗi chúng ta không phải chờ đến về già, mà ngay hôm nay, ngay lúc này biết nghĩ đến Chúa, chăm lo cho đời sống tâm linh của mình. Sẽ không có đời sống tâm linh đích thực, nếu đời sống ấy không liên can đến Chúa Giêsu, lương thực tâm linh đời ta.

 

Trả lời