Tọa đàm: Luân lý Phái Tính dưới ánh sáng Lời Chúa & Giáo huấn của Hội thánh

 

Ban Truyền Thông giáo xứ xin giới thiệu tới Quý Độc Giả chương trình tọa đàm Luân lý Phái Tính dưới ánh sáng Lời Chúa và Giáo huấn của Hội Thánh.

  • Diễn giả: Lm. Giuse Ngô Sỹ Đình, OP
  • Mc: Lm. Vinhsơn Nguyễn Thành Tín, OP

Tọa đàm: Luân lý Phái Tính dưới ánh sáng Lời Chúa & Giáo huấn của Hội thánhBuổi đầu tiên phát hình lúc 19g30 thứ Tư 30/12/2020

Chuyên đề 01: Đại cương về Luân lý và Luân lý Phái tính

Chuyên đề 02: Hiểu thêm về Luân lý và Luân lý Phái tính

Chuyên đề 03: Luân lý Phái tính dưới lăng kính của Thánh Kinh

Chuyên đề 04: Mối tương quan giữa hình ảnh Thiên Chúa và con người

Chuyên đề 05: Luân lý phái tính – Điều răn thứ Sáu và thứ Chín

Chuyên đề 06: Giáo hội có nghi kỵ, sợ hãi vấn đề tính dục? (những vấn nạn 01)

Chuyên đề 07: Tại sao ông bà nguyên tổ đã sợ hãi sự khác biệt nơi thân xác của nhau (những vấn nạn 02)

Chuyên đề 08: Vấn đề đồng tính

Chuyên đề 09: Sự khiết tịnh

Chuyên đề 10: Tính dục, vấn đề nghiêm túc hay chuyện bình thường?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời