Ngày 30.12.2020: Lớn lên mỗi ngày về nhân bản và đức tin

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 2:36–40

Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con ông Pơnuen, Thuộc chi tộc Ase. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Ðền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ gặp ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem.

Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là Nadarét, miền Galilê. Còn Hài Nhi, ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

LỚN LÊN MỖI NGÀY VỀ NHÂN BẢN VÀ ĐỨC TIN

Khi làm người, Con Thiên Chúa chấp nhận trở nên giống chúng ta trong mọi sự, ngoại trừ tội lỗi. Ngài nêu gương cho chúng ta về một đời sống nhân bản và đức tin, ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

Xin cho con cái của chúng ta cũng được lớn lên mỗi ngày trong đời sống nhân bản, đời sống đức tin, được khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Chúa. Muốn được thế, các bậc cha mẹ phải tha thiết cầu nguyện, liên lỉ hy sinh và nhất là nên gương sáng cho con cái mình.

Trả lời