Mười bốn tu sĩ Phanxicô Viện tu bị nhiễm coronavirus

 

Mười bốn tu sĩ Phanxicô Viện tu bị nhiễm coronavirusTheo hãng tin Ansa, truyền đi chiều ngày 9/8/2020 vừa qua, 14 tu sĩ dòng Phanxicô Viện tu, tại Thánh Tu viện của dòng ở Assisi đã bị nhiễm coronavirus.

Tin cho biết hôm 8/8/2020 vừa qua, một nhóm tám tập sinh, thuộc nhiều quốc tịch, từ Pháp đến Thánh Tu viện cạnh Vương cung thánh đường, nơi có mộ của thánh Phanxicô. Các thầy bị phát hiện dương tính với coronavirus và bị cách ly sau đó, không được tiếp xúc với cộng đoàn và các tín hữu.

Cha Enzo Fortunato, giám đốc Phòng Báo chí của Thánh Tu viện Assisi, cho biết “các tập sinh đã và bắt đầu nhà tập từ năm ngày trước đó, và không có tiếp xúc nào với cộng đoàn tu viện và các tín hữu hành hương.”

Bản tin chiều Chúa nhật liền đó cho biết, có thêm sáu tập sinh bị nhiễm coronavirus. Tất cả đều bị cách ly.

Vương cung thánh đường thánh Phanxicô vẫn được mở cửa và các thánh lễ vẫn được cử hành bình thường.

G. Trần Đức Anh, O.P.

 

Trả lời