Hội đồng Do thái thế giới chào mừng việc mở Văn khố Vatican

 

Hội đồng Do thái thế giới chào mừng việc mở Văn khố VaticanHội đồng Do thái thế giới chào mừng và nhìn nhận tầm quan trọng của việc Tòa Thánh mở văn khố triều đại Đức Giáo hoàng Piô XII cho các học giả nghiên cứu.

Ông Ronald Lauder, Chủ tịch Hội đồng Do thái thế giới, công bố tuyên ngôn nói rằng: “Khi mời các sử gia và học giả được công khai tham khảo các văn khố của Vatican thời thế chiến thứ II, Đức Thánh cha Phanxicô chứng tỏ quyết tâm tìm hiểu và phổ biến sự thật cũng như về ý nghĩa ký ức về cuộc diệt chủng Do thái.

“Hội đồng Do thái thế giới biết rằng Vatican đã nhận được một giác thư chi tiết, ngày 17/03/1942 do đại diện của Hội đồng Do thái ở Genève, là ông Gerhart Riegner, cung cấp, thông báo những bằng chứng tàn bạo về kế hoạch của Đức Quốc xã nhắm tiêu diệt người Do thái. Chúng tôi không hề nghe về những gì xảy ra cho giác thư của ông Riegner, sau khi hỏi đại diện của Đức Giáo hoàng ở Thụy Sĩ là Đức ông Felippe Bernardini về vấn đề này. Nhưng chúng tôi biết điều gì đã xảy ra cho 6 triệu người Do thái bị giết trong cuộc diệt chủng. Với việc mở các văn khố, sau cùng chúng tôi có thể được biết sự thật về những gì mà Vatican biết.

“Từ đầu triều đại Đức Giáo hoàng Phanxicô hồi tháng 03/2013, Đức Giáo hoàng và Đại sứ Lauder đã gặp nhau nhiều lần để thảo luận về sự cộng tác giữa Công giáo và Do thái về các vấn đề, kể cả việc bành trướng trào lưu bài Do thái trên thế giới”.

Hồi tháng 03/2019, sau khi Đức Giáo hoàng Phanxicô loan báo sẽ mở văn khố, Đại sứ Lauder đã gửi thư chính thức nhân danh Hội đồng Do thái thế giới để cám ơn ngài vì quyết định trên nguyên tắc. Đại sứ Lauder viết: “Hội đồng Do thái từ lâu đã thúc giục Vatican tiến hành hành động quan trọng như thế để làm sáng tỏ nhiều vấn đề và quan tâm trong nhiều thập niên về những gì đã làm và không làm trong thời Thế chiến thứ II. Thật là điều quan trọng cho lịch sử, sự kiện các sử gia được hoàn toàn tham khảo các văn kiện thiết yếu ấy”.

Trên đây là nội dung tuyên ngôn của ông Lauder.

Ngày 04/03/2019, khi tiếp các vị hữu trách và nhân viên Văn khố Vatican, Đức Thánh cha Phanxicô đã thông báo việc mở Văn khố vào ngày 02/03/2020 và nói: “Giáo hội không sợ lịch sử, trái lại Giáo hội yêu mến lịch sử và muốn yêu mến hơn nữa. Vì thế, với cùng lòng tín nhiệm của các vị tiền nhiệm, tôi mở và ủy thác cho các nhà nghiên cứu gia sản tài liệu này.”

(Tổng hợp 29-2-2020)

G. Trần Đức Anh, O.P.

 

Trả lời