Chính thức mở Văn khố Vatican

 

Chính thức mở Văn khố VaticanTừ ngày 02/03/2020, các Văn khố Vatican triều đại Đức Giáo hoàng Piô XII đã chính thức được mở cho các học giả đến nghiên cứu, và số người đã đăng ký giữ chỗ được phân phối cho đến tháng Năm và tháng Sáu tới đây.

Các tài liệu có thể tham khảo gồm 73 Văn khố từ các tòa Sứ Thần Tòa Thánh, 15 loạt tài liệu thuộc Phủ Quốc Vụ Khanh, 21 loạt của các Bộ và cơ quan Tòa Thánh, 3 loạt thuộc Quốc gia thành Vatican và 8 loạt của các cơ quan khác, tổng cộng là 120 loạt hồ sơ và tài liệu với khoảng 20.000 đơn vị văn khố.

Trong số các loạt tài liệu ấy, nhiều nhất là của Phân Bộ Tổng Vụ Phủ Quốc vụ khanh, với gần 5.000 hộp các tài liệu được sắp xếp, phân loại, đánh số và mô tả nội dung, do khoảng 15 chuyên gia văn khố thực hiện, tổng cộng khoảng 15.000 trang, có thể tham khảo dưới dạng kỹ thuật số, trong đó có phản ánh cuộc sống của Giáo hội và xã hội trong 20 năm trời.

Ngoài các chuyên gia về văn khố, còn có các kỹ thuật viên của các xưởng đóng sách và tu bổ tài liệu, chụp hình và sắp xếp, và của Trung Tâm xử lý dữ kiện.

Các Phòng tham khảo Văn khố của Tòa Thánh có thể đón nhận tổng cộng khoảng 120 nhà nghiên cứu, và trong một số thường hợp họ có thể tham khảo các văn kiện dưới dạng kỹ thuật số.

Phòng tham khảo Văn khố tại Nội thành Vatican, có thể đón nhận mỗi ngày khoảng 60 nhà nghiên cứu. Việc giữ chỗ trước trong Văn khố này để nghiên cứu các tài liệu triều đại giáo hoàng Piô XII đã bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái, và được phân phối trong khoảng nhiều tháng, cho đến tháng năm và tháng sáu năm nay, với mục đích bảo đảm chỗ nghiên cứu về triều đại Đức Piô XII và các triều đại khác.

(Oss. Rom. 29-2-2020)

G. Trần Đức Anh, O.P.

 

Trả lời