Tịch thu tài liệu và vi tính tại Phủ Quốc Vụ khanh

 

Tịch thu tài liệu và vi tính tại Phủ Quốc Vụ khanh

Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo: “Sáng ngày 18/02/2020, theo lệnh của ông Tổng kiểm sát trưởng, hay cũng Ủy viên công tố tại Vatican, là ông Gian Piero Milano, cùng với vị phụ tá là ông Alessandro Diddi, một cuộc tịch thu các tài liệu và dụng cụ vi tính đã tiến hành tại Văn phòng và nhà ở của Đức ông Alberto Perlasca, cựu Chủ Sự hành chánh trong phân bộ tổng vụ của Phủ Quốc vụ khanh.”

“Biện pháp này được tiến hành trong khuôn khổ cuộc điều tra về những vụ đầu tư tài chánh và trong lãnh vực bất động sản của Phủ Quốc Vụ khanh. Biện pháp này cũng liên quan đến những gì đã được phát hiện từ những cuộc hỏi cung các viên chức bị điều tra và bị ngưng chức, tuy vẫn tôn trọng nguyên tắc các đương sự được coi là vô tội cho đến khi bị kết án.”

“Viện Tổng kiểm sát cũng như Hiến binh Vatican tiếp tục các cuộc kiểm chứng có tính chất hành chánh – kế toán, và trong các hoạt động cộng tác với các giới chức điều tra ở nước ngoài”.

Đức ông Perlasca năm nay 59 tuổi, trong nhiều năm trời là người quản lý tài chánh của Phủ Quốc Vụ khanh Tòa Thánh.

Hồi đầu tháng 10 năm ngoái, theo lệnh của Vị Tổng Kiểm Sát trưởng của Vatican, tại Phủ Quốc Vụ khanh và các Văn phòng của cơ quan giám sát tài chánh AIF, đã diễn ra cuộc khám xét và tịch thu các máy vi tính và tài liệu nơi làm việc của 5 người bị tình nghi có dính líu đến xì căng đang tài chánh. Đàng sau vụ này là những tin về vụ đầu tư của Vatican về một bất động sản tại Luân Đôn, từ hồi năm 2014 với giá 200 triệu Euro.

(Tổng hợp 18.19-2-2020)

G. Trần Đức Anh, O.P.

Trả lời