Slides: Hai xu muối

 

 

Thế gian này sẽ diệt vong nếu con người ngừng giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta không thể tồn tại mà không hỗ trợ lẫn nhau. Và do đó tất cả những người cần trợ giúp có quyền đi tìm sự giúp đỡ từ người khác; và không ai có khả năng giúp đỡ lại có thể từ chối mà không thấy cắn rứt.

Giúp người khác cũng là giúp chính mình, bởi điều tốt ta cho đi rồi sẽ quay trở lại với ta. Lòng thương xót chính là cho đi, giúp đỡ và phục vụ tha nhân…

Xin Chúa cho chúng con, mỗi khi vào cuối ngày chúng con đều biết tự hỏi mình: “Hôm nay tôi đã làm được điều gì cho tha nhân? Tôi có sống xứng đáng là là muối, là ánh sáng không?”. Xin Chúa giúp chúng con biết thấu hiểu và thực hành điều này mọi ngày trong suốt cuộc đời.

Nguồn: Internet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời