Nghe giảng Chúa nhật 07 thường niên năm A (2011 – 2020)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 5,38-48)

Nghe giảng Chúa nhật 07 thường niên năm A (2011 - 2020)“Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em : đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho ; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.

“Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.

Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi ? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao ? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu ? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao ? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

Năm 2020

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 6g15: Lm Đa Minh Lê Đức Thiện

Lễ 7g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 17g30: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 19g00: Lm Vinh sơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2017

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ 5g00: Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lễ 6g15: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 7g30: Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lễ 19g00: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2014

Lễ 05 giờ : Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 06g15 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2011

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lễ 05 giờ : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lễ 06g15 : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Trần Bình Tiên

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung HIệu

Trả lời