Tổng trưởng Bộ Giám mục kêu gọi Công Giáo Đức phù hợp với Giáo Hội hoàn vũ

 

Tổng trưởng Bộ Giám mục kêu gọi Công Giáo Đức phù hợp với Giáo Hội hoàn vũSau Đức Thánh Cha, đến lượt Đức Hồng y Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, kêu gọi các Giám mục Đức hành động phù hợp với Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ. Đức Hồng y cảnh giác rằng “Con đường Công nghị” mà Công Giáo Đức sắp tiến hành không có giá trị về mặt Giáo Hội học.

Trong thư gửi đến Đức Hồng y Reinhard Marx, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức Hồng y Ouellet, người Canada thuộc Tu Đoàn Xuân Bích, bày tỏ sự dè dặt và lo ngại về điều gọi là “Con đường Công Nghị” mà Hội đồng Giám mục Đức và Ủy ban trung ương giáo dân Công Giáo Đức, đang chuẩn bị tiến hành từ tháng 12 tới đây nhắm mục đích cải tổ Giáo Hội.

Con đường Công nghị của Giáo hội Đức

Trong công nghị này, các Giám mục cùng với các đại biểu giáo dân sẽ thảo luận và quyết định về những dự án việc cải tổ Giáo Hội, trong đó có đề tài vai trò của phụ nữ trong Giáo Hội, quyền bính trong Giáo Hội, luân lý tính dục và lối sống của linh mục.

Thư Đức Thánh Cha

Hồi tháng 6 năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi thư cho các Giám mục Đức để nhắc nhớ các vị cần đồng hành với Giáo Hội hoàn vũ, và đừng giới hạn việc canh tân Giáo Hội vào việc thay đổi các cơ cấu mà thôi, trái lại cần đặt trọng tâm vào việc đào sâu đời sống đức tin và tinh thần truyền giáo. Tuy nhiên, theo báo chí, kế hoạch theo đề nghị của Đức Thánh Cha đã bị Ban thường vụ Hội đồng Giám mục Đức bác bỏ với 23 phiếu chống, 3 phiếu thuận và 1 phiếu trắng.

Nay đến lượt Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Giám mục gửi thư đề ngày 04/09, trong đó ngài nhắc nhở rằng kế hoạch Con đường Công nghị phải phù hợp với đường hướng do Đức Thánh Cha đề ra trong thư hồi tháng 6 và nhất là một công nghị ở Đức không thể tiến hành để thay đổi giáo huấn hoặc kỷ luật của Giáo Hội hoàn vụ.

Nhận định của Hội Đồng Tòa Thánh về giáo luật

Đức Hồng y Ouellet cũng gởi kèm 4 trang thẩm định “Con đường Công nghị” của Công Giáo Đức về mặt giáo luật do Hội đồng các văn bản luật của Tòa Thánh soạn. Hội đồng này nói rằng Hội đồng Giám mục Đức vi phạm giáo luật khi tìm cách thay đổi các qui luật hoàn vũ và đạo lý của Giáo Hội.

Đức Tổng giám mục Filippo Iannone, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật, nhận xét rằng các đề tài mà Con đường Công nghị ở Đức bàn tới, hiển nhiên không phải chỉ liên hệ tới Giáo Hội tại Đức, nhưng cả Giáo Hội hoàn vũ, và không thể đi ngược những gì Đức Thánh Cha đã viết trong thư hồi tháng 6 năm nay.

Phản ứng của Đức Hồng y Marx

Phản ứng về thư của Đức Hồng y Ouellet, Đức Hồng y Marx cho biết sẽ về Roma trong tuần tới đây để trình bày vấn đề với Tòa Thánh. Đức Hồng y Marx là 1 trong 6 vị thuộc Hội đồng Hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha, sẽ nhóm trong tuần tới tại Vatican. Đức Hồng y cho rằng ý kiến của Hội đồng Tòa Thánh về giáo luật dựa trên một dự thảo cũ về việc tiến hành Con đường Công Nghị.

Theo báo chí, dự thảo này qui định con số 200 tham dự viên công nghị trong đó có 70 Giám mục, phần còn lại là giáo dân và các đại biểu thành phần dân Chúa. Công nghị tiến hành theo thể thức dân chủ và mỗi tham dự viên có một lá phiếu như nhau và các nghị quyết có tính chất bó buộc.

Nếu đúng như thế, thì công nghị ở Đức là một thứ “công đồng toàn quốc” tiến hành trái với giáo luật. (KNA, CNA, 13-9-2019)

G. Trần Đức Anh, O.P. – Roma

 

Trả lời