Ngày 17.9.2019: Trái tim nhạy cảm của Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 7, 11-17 

Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Naim. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với Người. Khi Người đến gần cửa thành, thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất của một bà goá kia và có đám đông dân thành đi đưa xác với mẹ nó. Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: “Ðừng khóc nữa”. Ðoạn tiến lại gần, Người chạm đến quan tài và những người khiêng đứng lại. Bấy giờ Người phán: “Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy”. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Rồi Người trao lại cho mẹ nó.

Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng: “Một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân Người”. Và việc này đã loan truyền danh tiếng Người trong toàn cõi Giuđêa và khắp vùng lân cận.

TRÁI TIM NHẠY CẢM CỦA CHÚA

Trông thấy bà góa đang tiễn đưa người con duy nhất đi chôn cất, Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương và cứu sống con bà. Điều ấy chứng tỏ, Chúa Giêsu rất quan tâm và nhạy cảm trước những nỗi đau của con người.

Chúng ta đang sống trong một xã hội mà nhiều người vô cảm trước nỗi đau của những người nghèo khổ, hoạn nạn. Xin Chúa ban chúng ta có trái tim nhạy cảm như Chúa, để chúng ta biết đồng cảm và chia sẻ với những nỗi đau của anh chị em mình, nhằm nối dài tình yêu Thiên Chúa đối với mọi người.

Trả lời