Thư Mời: Thánh Lễ Trao Tác Vụ Linh Mục Dòng Đa Minh, 2019

 

8g30, thứ 5, ngày 15 tháng 8, Đức Cha Giuse Trần Văn Toản (Giáo phận Long Xuyên) sẽ trao tác vụ Linh mục cho 8 anh em Đa Minh Việt Nam tại Nhà thờ Đa Minh – Ba Chuông. Kính mời quý ông bà anh chị em hiệp nguyện cùng nhà Dòng, cầu nguyện cho các tiến chức.

Thư Mời: Thánh Lễ Trao Tác Vụ Linh Mục Dòng Đa Minh, 2019

Thư Mời: Thánh Lễ Trao Tác Vụ Linh Mục Dòng Đa Minh, 2019

Trả lời