Ngày 13.8.2019: Tiếp đón trẻ nhỏ vì danh Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 18, 1-5. 10. 12-14

Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi: “Chớ thì ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?” Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời.

“Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Ta, Ðấng ngự trên trời.

 

TIẾP ĐÓN TRẺ NHỎ VÌ DANH CHÚA

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hóa nên như trẻ nhỏ để được vào Nước Trời. Người còn mời gọi chúng ta hãy tiếp đón trẻ nhỏ vì danh Người là tiếp đón chính Người. Lời mời gọi của Chúa Giêsu như xác nhận giá trị của những kẻ bé mọn hay những người bình thường như trẻ nhỏ. Bởi chính Người đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Vì vậy chúng ta đừng nghĩ rằng những người thuộc về Nước Trời phải oai phong, tài giỏi… làm cho người ta phải kính sợ.

Chấp nhận thân phận hèn mọn của mình và sẵn sàng đón nhận những kẻ bé mọn vì danh Chúa thì chúng ta sẽ được sống dồi dào trong ân sủng của Thiên Chúa: vì Người đoái thương những người hèn mọn và nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Trả lời