Ngày 12.8.2019: Tránh gây gương mù cho người khác

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 17, 22-27.

Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu còn đang ở Galilêa, thì Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết người, nhưng ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”. Các môn đệ rất đỗi buồn phiền.

Khi các ngài đến Capharnaum, thì những người thu thế đền thờ đến gặp Phêrô và hỏi rằng: “Thầy các ông không nộp thuế “đền thờ’ sao?” Ông nói: “Có chớ”.

Khi ông về đến nhà, Chúa Giêsu hỏi đón trước rằng: “Simon, con nghĩ sao? Vua chúa trần gian thu thuế má hạng người nào? Ðòi con cái mình hay người ngoài?” Ông thưa rằng: “Ðòi người ngoài”. Chúa Giêsu bảo ông rằng: “Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để chúng ta không làm cho họ vấp phạm, con hãy ra biển thả câu: con cá nào câu lên trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng tiền, con hãy lấy tiền đó mà nộp cho họ, trả phần Thầy và phần con”.

TRÁNH GÂY GƯƠNG MÙ CHO NGƯỜI KHÁC

Vua chúa trần gian thu thuế má những người ngoài hoàng gia. Như vậy, Chúa Giêsu cũng thuộc dòng dõi hoàng gia Đavít nên Người được miễn thuế. Thế nhưng, để tránh gây cớ vấp phạm cho dân chúng, Chúa Giêsu đã nộp thuế, theo luật của nhà vua.

Qua đó, Người muốn dạy chúng ta bài học về lòng bác ái: tránh gây gương mù hay cớ vấp phạm cho người khác. Xin Chúa giúp chúng ta luôn biết chu toàn nghĩa vụ và bổn phận của mình, tránh gây gương mù hay cớ vấp phạm cho người khác.

 

Trả lời