Chúc mừng Tân Tổng Quyền Dòng Đa Minh 2019 – 2028

 

Chúc mừng Tân Tổng Quyền Dòng Đa Minh 2019 - 2028

Tu sĩ Gerard Francisco Timoner III

Cha Timoner sinh ngày 26-01-1968 tại Daet, thuộc tỉnh Camarines Norte, Philippines. Cha tuyên khấn lần đầu trong Dòng năm 1989, và theo học chương trình Triết và Thần học tại Học Viện Đaminh ở thành phố Quezon cũng như các môn Thánh Khoa ở Đại Học Giáo Hoàng Thánh Tôma.

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo hiến định, Cha lãnh tác vụ linh mục năm 1995. Tiếp đến, Cha hoàn thành Cao Học từ Đại Học Công Giáo ở Nijmegen, Hà Lan.

Cha Timoner đã đảm nhận nhiều chức vụ trong Tỉnh Dòng Philippine, kể cả Giám tỉnh Tỉnh Dòng và Phó Hiệu trưởng Đại Học Thánh Thomas (UST). Trước khi được bầu làm Tổng Quyền, cha là Phụ tá Tổng Quyền vùng Châu Á Thái Bình Dương.

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời