Ngày 16.7.2019: Để Lời Chúa biến đổi ta

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 11, 20-24.

Khi ấy, Chúa Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm mà không chịu sám hối: “Hỡi Kho-ra-din, khốn cho ngươi! Hỡi Bết-sai-đa, khốn cho ngươi! Vì nếu đã xảy ra tại Ty-rô và Si-đon các phép lạ diễn ra nơi các ngươi, thì họ đã mặc áo nhặm, rắc tro mà ăn năn hối cải từ lâu rồi. Nên Ta bảo các ngươi: Trong ngày phán xét, Ty-rô và Si-đon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi.

“Còn ngươi, hỡi Ca-pha-na-um, chớ thì ngươi nhắc mình lên tận trời sao? Ngươi sẽ phải rơi xuống địa ngục, vì nếu các phép lạ diễn ra giữa ngươi mà xảy ra tại Sô-đô-ma, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vậy Ta bảo thật các ngươi: Trong ngày phán xét, Sô-đô-ma sẽ được xét xử khoan dung hơn ngươi”.

ĐỂ LỜI CHÚA BIẾN ĐỔI TA

Chúa Giêsu khiển trách các thành Kho-ra-din và Bét-sai-đa, bởi vì những thành này không chỉ đã được chứng kiến nhiều phép lạ Người đã làm mà còn là những thành phố có những cơ sở, có trình độ học đạo cao cấp, thế nhưng họ lại không tỏ thái độ ăn năn hối cải để đón nhận Tin mừng của Người. Còn các thành Ti-rô và Si-đon là các thành ngoại giáo từng bị các ngôn sứ nguyền rủa, nhưng họ đã biết ăn năn hối cải.

Chúng ta là những người “dân ngoại” nhưng đã được đón nhận Tin mừng của Chúa. Xin cho chúng ta biết ăn năn hối cải để Lời Chúa làm thay đổi cuộc đời chúng ta, hầu nhận được sự khoan hồng của Thiên Chúa trong ngày phán xét sau này.

Trả lời