Ngày 15.7.2019: Xung đột giữa bóng tối và ánh sáng

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 10, 34 – 11, 1

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con chớ tưởng rằng Thầy đến để mang hoà bình cho thế gian: Thầy không đến để đem hoà bình, nhưng đem gươm giáo.

Vì chưng, Thầy đến để gây chia rẽ con trai với cha mình, con gái với mẹ mình, nàng dâu với mẹ chồng mình: và thù địch của người ta lại là chính người nhà mình. Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy. Kẻ nào yêu con trai con gái hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy. Kẻ nào không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.”

XUNG ĐỘT GIỮA BÓNG TỐI VÀ ÁNH SÁNG

Chúa Giêsu là ánh sáng trần gian. Vì là ánh sáng nên những ai tin và đón nhận Người cũng trở nên ánh sáng cho trần gian. Còn những ai không đón nhận Người là vì họ chuộng bóng tối hơn ánh sáng: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa (Ga 3,19). Do đó mới có những cuộc xung đột giữa ánh sáng và bóng tối trong thế gian; thậm chí xung đột ấy xảy ra ngay trong gia đình: giữa cha mẹ, con con cái, anh chị em…

Xin Chúa củng cố niềm tin, cậy, mến nơi mỗi người chúng ta để chúng ta can đảm đem lời Chúa ra thực hành, bất chấp những chống đối của người khác. Bởi vì là môn đệ của Chúa nên chúng ta “phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm” (Cv 5,28-29).

 

Trả lời