Đức Thánh Cha tiếp Đại Gia Đình dòng Phanxicô

 

Đức Thánh Cha tiếp Đại Gia Đình dòng PhanxicôVATICAN. Sáng 23-11-2017, ĐTC đã tiếp kiến khoảng 400 thành viên gia đình dòng I của Phanxicô và dòng Ba Phanxicô tại viện. Ngài ca ngợi linh đạo ”hèn mọn” (Minorità) của thánh Phanxicô và mời gọi các tu sĩ sống trọn linh đạo này.

Hiện diện tại buổi tiếp kiến có các vị đại diện dòng Anh em Hèn Mọn Phanxicô (OFM), dòng Anh em Hèn Mọn Viện Tu (OFM.Conv.), dòng Anh em Hèn Mọn Capuchino (OFM Cap.), và sau cùng là dòng Ba Phanxicô tại viện (TOR).

Trong bài huấn dụ dài, ĐTC cám ơn các tu sĩ Phanxicô, đặc biệt về những gì các vị đang làm cho những người nghèo và bị thiệt thòi nhất. Ngài nhận xét rằng ”sự hòn mọn” theo tinh thần Phanxicô là nơi gặp gỡ và hiệp thông với Thiên Chúa, nơi gặp gỡ và hiệp thông với anh em và với tất cả những người nam nữ; sau cùng đó là nơi gặp gỡ và hiệp thông tới thiên nhiên.

ĐTC đã giải thích 3 chiều kích trên đây và ngài đặc biệt nhắc nhở các tu sĩ Phanxicô hãy sống linh đạo hèn mọn ”trong tương quan với tất cả mọi người nam nữ, trong hành trình đến với thế giới, hết sức tránh mọi thái độ tự tôn, có thể làm cho mình xa rời người khác.. Thánh Phanxicô đã giải thích rõ ràng yêu cầu này qua qui luật không chiếm hữu điều gì và ân cần đón tiếp mọi người, đến độ chia sẻ cuộc sống với những người bị khinh rẻ nhất, với những người bị xã hội thực sự coi là hèn mọn”.

Từ ý tưởng trên đây, ĐTC nói: ”Khi anh em làm điều gì cho những người bé nhỏ nhất, những người bị loại trừ, người rốt cùng, anh em đừng bao giờ làm từ một bệ cao. Nhưng hãy nghĩ rằng tất cả những gì anh em làm cho họ là một cách thức đáp lại điều mà anh em đã nhận nhưng không”.

”Anh em hãy mở rộng tâm hồn và ôm lấy những người cùi của thời đại ngày nay, và sau khi ý thức về lòng thương xót của Chúa đối với anh em, anh em hãy đối xử từ bi thương xót đối với họ, như Cha Thánh Phanxicô đã làm, và giống như Người, anh em hãy học cách trở nên yếu đau với người đau yếu, sầu muộn với người sầu muộn”.

Và ĐTC kết luận rằng: ”Anh em thân mến, tôi lập lại với anh em lời yêu cầu của thánh Phanxicô: anh em hãy trở nên hèn mọn. Xin Thiên Chúa gìn giữ và làm cho sự hèn mọn của anh em được tăng trưởng” (Rei 23-11-2017)

 G. Trần Đức Anh OP

 

Trả lời