Tĩnh tâm mừng 50 năm ngày thành lập giáo xứ

 

Giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông chuẩn bị mừng 50 năm ngày thành lập giáo xứ. Nhằm chuẩn bị tâm hồn mừng hồng ân trọng đại này, giáo xứ có ba ngày tĩnh tâm trong thánh lễ lúc 17 giờ 30, ngày 21-22-23/06/2016, với chủ đề : “Mầu nhiệm – Hiệp thông – Sứ vụ” do cha Px. Đào Trung Hiệu, OP chủ sự.

Tĩnh tâm mừng 50 năm ngày thành lập giáo xứ Tĩnh tâm mừng 50 năm ngày thành lập giáo xứ

Được thông tin trước đến các gia đình trong giáo xứ, nên ngay ngày đầu đã có nhiều giáo dân đến tham dự.

Tĩnh tâm mừng 50 năm ngày thành lập giáo xứ

Qua đoạn tin mừng theo thánh Matthêu (7,12) : “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta“, cha giảng phòng nêu bật những nỗ lực của mọi thành phần dân Chúa trong gia đình tu viện – giáo xứ đã xây dựng nên một cộng đoàn mạnh mẽ rao giảng Tin Mừng, cộng đoàn chuyển trao những gì họ đã đón nhận từ Thiên Chúa.

Tĩnh tâm mừng 50 năm ngày thành lập giáo xứ

Tuy nhiên, mọi nỗ lực của con người chỉ có thể sinh hoa trái thiêng liêng khi những nỗ lực ấy được thực hiện trong vòng tay yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Thật là Mầu nhiệm, đúng như lời cha giảng phòng nói: giáo xứ đặc biệt có sự quan phòng của Thiên Chúa. Cha lược lại tiến trình thành lập nhà thờ từ ngày đầu tiên với vị cha xứ tiên khởi, đến sự phát triển các hội đoàn trong giáo xứ, thành lập ca đoàn đầu tiên và các đoàn thể đến ngày hôm nay.

Tĩnh tâm mừng 50 năm ngày thành lập giáo xứ

Nhờ sự quan phòng của Thiên Chúa, giáo xứ Thánh Đa Minh đã sinh hoạt rất đa dạng, là cộng đoàn mở, trở nên anh em với nhau trong tất cả các đoàn thể qua bàn tay dẫn dắt của Thiên Chúa.

Tĩnh tâm mừng 50 năm ngày thành lập giáo xứ

Tạ ơn Chúa, đã ban cho chúng con ngôi Thánh đường để chúng con hàng ngày đến thờ phượng Thiên Chúa. Tạ ơn Chúa đã kêu gọi và quy tụ chúng con trong gia đình giáo xứ. Xin Chúa luôn ở với mỗi người, mỗi gia đình trong giáo xứ của chúng con.

Maria PT

Chương trình tĩnh tâm còn hai ngày tiếp theo:

– Ngày 2: Hiệp thông

– Ngày 3: Sứ vụ

Kính mời cộng đoàn tham dự sốt sắng

Tĩnh tâm mừng 50 năm ngày thành lập giáo xứ

Tĩnh tâm mừng 50 năm ngày thành lập giáo xứ

Trả lời