Ngày 23.06.2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật XII Thường Niên năm C

THỨ NĂM : 23.6.2016

Mt 7, 21-29

Ngày 23.06.2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật XII Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha  Thầy  là  Đấng  ngự  trên  trời,  mới  được  vào Nước trời mà thôi” (Mt 7,21).

2. Suy niệm: Để được vào Nước Trời người Kitô hữu không phải chỉ là đọc kinh nhiều, xem lễ mỗi ngày, nói Lời Chúa hay, cầu nguyện nhiều giờ …. Nhưng là những  người  biết  thi  hành  thánh  ý  Chúa,  mỗi  ngày trong đời sống thì mới được vào Nước Trờ Cạnh đó còn biết Thánh hóa bản thân là tích cực biến đổi đời sống của mình theo khuôn mẫu Đức Giêsu Kitô và tập sống như  Ngài  đã  sống và  thực  hành  Lời  Chúa với lòng yêu mến. Qua bài Tin Mừng cho chúng ta xác tín được; muốn được vào nước trời cần nỗ lực sống theo lời Chúa chứ  không tự  mãn vì những hình thức bên ngoài.

3. Sống lời Chúa: Hãy sống theo Lời Chúa.

4. Cầu nguyện:Ly  Chúa,  xin  cho  con  hiểu  rằng, niềm tin của chúng con chỉ có giá trị và sức sống khi chúng con biết sống niềm tin đó trong cuộc sống hằng ngày. Amen.

Trả lời