Sinh nhựt lần IV của Ca đoàn Thánh Linh

 

Kỷ Niệm 4 Năm Thành Lập Thánh Lễ Anh Ngữ Tại Nhà Thờ Giáo Xứ Thánh Đa Minh

Fourth Foundation Anniversary Of Holy Mass In English At Saint Dominic’s Parish Church

 

Sinh nhựt lần IV của Ca đoàn Thánh LinhThánh Lễ Anh Ngữ cử hành trong ngày Chúa Nhựt Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống hôm nay trùng vào dịp kỷ niệm 4 năm thành lập Thánh Lễ Anh Ngữ cũng như Ca Đoàn Thánh Linh tại giáo xứ Thánh Đa Minh.

The Holy Mass in English in honor of the descent of the Holy Spirit at 10:30 am on Pentecost Sunday May 15, 2016 was the IV Foundation Anniversary of the English Holy Mass and the IV Birthday of the Holy Spirit Choir at Saint Dominic’s Parish Church.

Sinh nhựt lần IV của Ca đoàn Thánh Linh

Thành phần tham dự Thánh Lễ, ngoài người Việt và ngoại quốc thường đến thờ phượng Chúa ở nhà thờ nầy, còn có nhiều khách mời, các ân nhân, đại diện ban hành giáo giáo xứ, đại diện các ca đoàn giáo xứ, ca viên cũ mới và thân nhân, bạn bè — đặc biệt Thầy Rufino Zaragoza, O.F.M., thuộc ban biên tập của Cơ Quan Thông Tấn Công Giáo Tổng Giáo Phận Oregon.

Present in the solemn celebration were, besides regular church-goers, both foreigners and Vietnamese, distinguished guests from other parochial choirs, benefactors, friends former choir members —noticeably Brother Rufino Zaragoza, O.F.M., from the Oregon Catholic Press—and, of course, all members of the Choir.

Sinh nhựt lần IV của Ca đoàn Thánh Linh

Thánh Lễ do Cha Giu-se Nguyễn Đức Hòa, O.P., Giám Tỉnh Dòng Đa Minh Việt, chủ tế, cùng với các Cha P.X. Nguyễn Văn Nhứt, O.P., linh hướng Ca Đoàn, Cha Giu-se Phạm Quốc Văn, O.P., một trong 4 linh mục thường dâng lễ Anh Ngữ, và Cha Giu-se Đỗ Tuấn Linh, O.P., Linh Hướng cho tất cả các ca đoàn của giáo xứ.

The Holy Mass was presided over by Rev. Fr. Joseph Nguyễn Đức Hòa, O.P., Prior Provincial of the Dominicans in Viet Nam, Fr. Francis Nguyễn Văn Nhứt, O.P., the Choir’s Chaplain, Fr. Joseph Phạm Quốc Văn, O.P., regular English Holy Mass celebrant, and Fr. Joseph Đỗ Tuấn Linh, O.P., chaplain to all parochial choirs.

Sinh nhựt lần IV của Ca đoàn Thánh Linh

Trong bài giảng lễ, Cha Giám Tỉnh Giu-se nhắc tới ơn Hiệp Nhứt như một trong các quà tặng vô giá của Chúa Thánh Thần, Đấng giúp các tín hữu, tuy khác biệt ngôn ngữ, được hiệp nhứt trong lời tuyên xưng cùng một đức tin (trích ý Điệp Ca Thánh Ca Tin Mừng Kinh Chiều I, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.) Trong suốt 4 năm qua, chính hiện hữu không ngừng được củng cố và hoàn thiện của Thánh Lễ Anh Ngữ là bằng chứng tốt đẹp cho thấy Chúa Thánh Thần chúc lành cho mọi người hiện diện.

In his homily, Fr. Joseph Nguyễn reminded the liturgical assembly of unity as one among the most precious gifts of the Holy Spirit, Who enables all believers, speaking in many different languages though, to be united in professing the same faith in Jesus Christ, our Lord and Savior (see Gospel Antiphon of Evening Prayer I of the Pentecost.)  The Holy Mass in English has been, for the past four years, the beautiful and convincing evidence of the blessing of the Holy Spirit granted to all of us.

Sinh nhựt lần IV của Ca đoàn Thánh Linh

Sinh nhựt lần IV của Ca đoàn Thánh Linh

Sau Thánh Lễ là bữa tiệc thân tình tiếp đãi quý khách, kèm nhiều tiết mục giúp vui được các ca viên dàn dựng khá công phu.

Dịp nầy Ca Đoàn tiếp nhận 4 thành viên mới.  Mọi người thú vị chứng kiến 26 người nhận phần thưởng do công sức đóng góp vào việc xây dựng Ca Đoàn Thánh Linh ngày càng xứng đáng với lòng thương yêu, tín nhiệm của mọi người. Thật là chứa chan hạnh phúc và nồng cháy thương mến mong ước cho ngày kỷ niệm năm sau.

A heartfelt reception perfectly completed the Holy Eucharistic celebration.  Together with delicious food, the participants enjoyed watching near professional numbers by the Holy Spirit Choir members.  On that joyful occasion, 4 new choir members were officially approved.  All present were amazed at the long list of 26 awardees for their dedication in the past year to the building of the Holy Spirit Choir. Overflowing happiness and burning love for next year’s celebration.

 Sinh nhựt lần IV của Ca đoàn Thánh Linh

Trả lời