* Tài liệu về Thánh Đa Minh và Dòng Giảng Thuyết

1. Mừng 800 năm Toàn Dòng

+ Khai Mạc Năm Thánh 07.11.2015 (bản tin)

+ Bài giảng của cha Tổng Quyền trong lễ Khai mạc Năm Thánh tại Santa Sabina, Rôma

+ Thư mời khai mạc

+ Chương trình tổng quát cho Toàn Dòng

+ Clips: Kinh Năm Thánh Dòng

+ Đức Thánh Cha ban Ơn Toàn Xá

+ Thư cha Tổng Quyền Bruno Cadore nhân dịp khai mạc Năm Thánh

+ Dòng nhìn lại quá khứ để hướng tới tương lai

+ Đức Thánh Cha tiếp kiến Tu nghị Đa Minh 2016

+ Thánh lễ tại Khoái Đồng, Bùi Chu 07.11.2016

+ Thánh lễ bế mạc (GX. Đaminh – Ba Chuông)

+ Thánh lễ bế mạc (Roma do Đức Thánh Cha)

2. Mừng 50 năm Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

+ Ngày khai mạc

+ Trực tuyến lễ khai mạc

+ Video thuyết trình

+ Video thánh lễ

+ Bài hát mừng 50 năm Tỉnh Dòng

+ Thánh lễ Tạ ơn ngày 18.3.2017

3. 50 năm giáo xứ Đa Minh

+ Tĩnh tâm

+ Thánh lễ khai mạc; video

+ Triển lãm hình ảnh sinh hoạt

+ Videos giới thiệu giáo xứ

              + Hội thaoThánh lễ mừng; Trực tiếp; Video Thánh lễ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời