Thánh lễ Tạ ơn mừng Kim khánh Tỉnh Dòng (18.3.2017)

“NIỀM VUI, MÙA GẶT MỚI”

18.03.1967 – 18.03.2017

Nghe giảng

+ Xem các video

Thánh lễ Tạ ơn mừng Kim khánh Tỉnh Dòng (18.3.2017)

Dòng Anh Em giảng thuyết được khai sinh 800 năm qua, chân lý và ơn cứu độ rất cần được loan truyền đến muôn dân trên toàn thế giới, để tất cả những ai muốn tín thác vào Chúa đều hiểu rõ giáo lý và sống Tin Mừng cách trọn vẹn. Thế nên, 750 năm sau khi Dòng khai sinh, Tỉnh Dòng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo được thành lập tại Việt Nam ngày 18 tháng 3 năm 1967. Sự ra đời của Tỉnh Dòng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo đánh dấu một tầm vóc hiện diện mới cho sứ mạng mang Lời Chúa đến Giáo hội Việt Nam của anh em Đa Minh.

Hôm nay, ngày 18 tháng 3 năm 2017, Tỉnh Dòng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo đã trải qua nửa thế kỷ hiện diện, đánh dấu một bước son rao giảng Tin Mừng trên quê hương Việt Nam. Trong niềm vui bước vào mùa gặt mới, Tỉnh Dòng Đa Minh đã tổ chức thánh lễ tạ ơn trọng thể mừng kim khánh Tỉnh Dòng tại thánh đường giáo xứ Đa Minh Ba chuông.

Thánh lễ Tạ ơn mừng Kim khánh Tỉnh Dòng (18.3.2017)

Thánh lễ tạ ơn do Đức Tổng Giám mục Giáo phận Phaolô Bùi Văn Đọc chủ tế, cùng đồng tế có sự hiện diện của Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp OP – Giám mục Giáo phận Vinh, Đức Giám mục Phêrô Trần Đình Tứ – Nguyên Giám mục giáo phận Phú Cường, Đức Giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu – Giám Mục Giáo phận Bùi Chu, Đức Giám mục Vinh sơn Nguyễn Văn Bản – Giám mục Giáo phận Buôn Mê Thuột, Cha Gioan Đỗ Văn Ngân – Tổng Đại Diện Giáo phận Xuân Lộc, Cha Bruno Cadoré Bề Trên Tổng quyền Tỉnh Dòng Anh Em Giảng Thuyết, cha Giám tỉnh Tỉnh dòng mẹ của Tỉnh dòng Đa Minh VN, Cha Bề trên Phụ tỉnh Đức Mẹ Mân Côi, cha Giuse Nguyễn Đức Hòa OP – Giám Tỉnh Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, quý cha nguyên Giám tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh VN (từ 1990 đến 2015): Cha Giuse Đinh Châu Trân OP, Cha Giuse Nguyễn Cao Luật.OP, Cha Giuse Ngô Sĩ Đình OP; Quý Bề trên và anh em thuộc các cộng đoàn Tu viện, Tu xá, Phụ xá, quý Cha khách… và cộng đoàn ở khắp nơi về tham dự.

Thánh lễ Tạ ơn mừng Kim khánh Tỉnh Dòng (18.3.2017)

Thánh lễ Tạ ơn mừng Kim khánh Tỉnh Dòng (18.3.2017)

Thánh lễ Tạ ơn mừng Kim khánh Tỉnh Dòng (18.3.2017)

Cùng hiệp dâng thánh lễ còn có sự tham dự của Quý Soeur Đan Viện nữ Đaminh Việt Nam; Quý Soeur Tổng Quyền và Bề trên các Hội Dòng Nữ Đaminh; cùng đông đảo anh chị em thuộc Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh đại diện cho hơn 100.000 đoàn viên.

Thánh lễ Tạ ơn mừng Kim khánh Tỉnh Dòng (18.3.2017)

Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giáo phận Phaolô Bùi Văn Đọc đã gửi lời chúc mừng đến Tỉnh Dòng xin Chúa ban cho Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam vốn đã phát triển ngày càng phát triển mạnh hơn.

Thánh lễ Tạ ơn mừng Kim khánh Tỉnh Dòng (18.3.2017)

Trong bài chia sẻ Tin mừng, Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp OP khởi đi từ sự kiện thành lập Tỉnh Dòng tại Việt Nam đến nay, Tỉnh Dòng đã phát triển mạnh mẽ trải dài từ Bắc chí Nam tại 17 giáo phận và trên khắp thế giới… tuy Tỉnh Dòng có phát triển mạnh mẽ nhưng cũng rất cần phải có sự chuẩn bị bằng việc nâng cao và phát triển tri thức của mình để khi cơ hội thuận tiện đến Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam lại có thể phát triển mạnh mẽ ngang tầm với các Tỉnh Dòng Đa Minh trên thế giới.

Thánh lễ Tạ ơn mừng Kim khánh Tỉnh Dòng (18.3.2017)

Trước khi thánh lễ kết thúc cha Giuse Nguyễn Đức Hòa.OP – Giám Tỉnh Tỉnh dòng Đa Minh đã thay lời cho Anh Em trong Tỉnh Dòng Đa Minh cám ơn Đức Tổng Giám mục Giáo phận, quý Đức Giám mục, Cha Bruno Cadoré Bề Trên Tổng quyền Tỉnh Dòng Anh Em Giảng Thuyết, quý Cha, quý Bề trên, quý tu sĩ nam nữ, …và cộng đoàn dân Chúa tham dự thánh lễ.

Thánh lễ Tạ ơn mừng Kim khánh Tỉnh Dòng (18.3.2017)

Thánh lễ Tạ ơn mừng Kim khánh Tỉnh Dòng (18.3.2017)

Thánh lễ khép lại, một mùa gặt mới lại mở ra, các anh em Đa Minh lại tiếp tục hành trình sứ vụ của mình, đi gieo hạt giống Lời Chúa đến khắp mọi nẻo đường trên quê hương Việt Nam thân yêu và hải ngoại, vì “Tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam là một Tỉnh Dòng đang bùng nổ; bùng nổ về nhân sự và về Tông Đồ, với số anh em đông đảo và hiện diện cũng như thi hành sứ vụ ngày càng trải rộng” (Cha Tổng Quyền Bruno Cadoré, O.P).

Thánh lễ Tạ ơn mừng Kim khánh Tỉnh Dòng (18.3.2017)

Thánh lễ Tạ ơn mừng Kim khánh Tỉnh Dòng (18.3.2017)

Năm mươi năm đã qua, các anh em Đa Minh đã hiện diện với những thăng trầm của lịch sử giáo hội tại Việt Nam, Hồng ân Chúa luôn tuôn đổ không ngừng trên Tỉnh Dòng với sự nâng đỡ chở che của Nữ Vương các Thánh Tử Đạo và sự trợ giúp của Thánh Cả Giuse các anh em Đa Minh sẽ không quản ngại lên đường mỗi ngày, đáp lại những tiếng gọi mời của Chúa dù phải chấp nhận khó khăn, gian khổ, hiểm nguy… Xin các Ngài gìn giữ anh em Đa Minh luôn đi trên Đường – Giêsu để Tỉnh Dòng Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam luôn trở thành nẻo đường khiêm hạ đưa con người hôm nay đến gặp gỡ Thiên Chúa.

Maria PTH – Ban Truyền Thông

+ Xem thêm hình máy 01

+ Xem thêm hình máy 02

+ Xem thêm hình máy 03