Luân lý chuyên biệt 01: Khát quát về thần học và thần học luân lý

Thần học online:
TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 01: Khát quát về thần học và thần học luân lý

Thần học, nói chung, là môn học nghiên cứu, học hỏi về những gì liên quan đến Thiên Chúa. Thần học được chia làm hai phần : Thần học tín lý và Thần học luân lý.

– Trong Thần học tín lý chúng ta học về những giáo lý đức tin.

– Thần học luân lý dạy những luật luân lý (moral precepts), tức là những điều chúng ta phải giữ, phải thực hiện.

[youtube]Eqih5LB1ZGI[/youtube]

Bài 02:Khái niệm về nhân đức

Bài 03:Sự trổi vượt về đức ái

Bài 04:Bản chất của đức tin

Bài 05:Thiên Chúa mạc khải chính mình

Bài 06:Những gương mẫu về đức tin

Bài 07:Những bổn phận liên quan đến đức tin

Bài 08: Bổn phận không được chối bỏ đức tin

Bài 09: Bổn phận phải loan báo Tin Mừng

Bài 10: Bổn phận vâng phục huấn quyền của Giáo hội

Bài 11: Bổn phận cổ võ sự hiệp nhất của Giáo hội

Bài 12: Hội nhập văn hóa (Inculturation)

Bài 13: Những chủ thuyết chống lại đức tin Công Giáo

Bài 13 bis: Những chủ thuyết chống lại đức tin Công Giáo (tt)

Bài 14: Những tội chống lại Kitô giáo

Bài 15: Đức cậy hay đức hy vọng

Bài 16: Định nghĩa thần học về đức cậy

Bài 17: Hoa quả và những thách thức của đức cậy

Bài 18: Hy vọng mở ra cho tương lai

Bài 19: Những tội chống lại đức cậy

Bài 20:Đức ái Kitô giáo

Bài 21: Định nghĩa thần học về đức ái

Bài 22: Các phẩm chất của đức ái

Bài 23: Tương quan giữa chiêm niệm và việc tông đồ

Bài 24: Những tội chống lại đức ái

Bài 25: Trật tự của đức ái

Bài 26: Việc tôn thờ Thiên Chúa

Bài 27: Những hình thức tôn thờ Thiên Chúa

Bài 28 & 29: Sự tôn thờ bên ngoài và tập thể

Bài 30: Mê tín, dị đoan (superstition)

Bài 31: Tin nhảm nhí và bói toán

Bài 32: Ý nghĩa và khái niệm về cầu nguyện

Bài 33: Các hình thức cầu nguyện

Bài 34: Điều kiện để lãnh nhận các bí tích

Bài 35: Điều kiện để lãnh nhận các bí tích – P.2

Bài 36: Thánh hóa ngày Chúa Nhật

Bài 37: Những ngày ăn chay kiêng thịt

Bài 37 (bis): Những ngày ăn chay kiêng thịt – P.2

Bài 38: Lời khấn hứa

Bài 39: Những ai có thể khấn

Bài 40: Lời thề

Bài 41: Tội phạm thánh (Sacrilege)

Bài: 42: Tội mại thánh (Simony)

Bài 43: Bác ái với tha nhân

Bài 44: Bác ái với kẻ thù

Bài 45: Những hình thức bác ái tinh thần

Bài 46: Sửa lỗi huynh đệ

Bài 47: Những tội nghịch với bác ái huynh đệ

 

Trả lời