Clips : Tình yêu đáp đền tình yêu

 

Bổn mạng Các thánh Tử đạo Việt Nam
Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ Đaminh

 

Clips : Tình yêu đáp đền tình yêu

 Mời đọc Bản Tin

 

Clips : Tình yêu đáp đền tình yêuCác thánh Tử đạo Việt Nam là những chứng nhân đức tin và cũng là những chứng nhân tình yêu. Các vị yêu cuộc đời, yêu con người, yêu Hội thánh và thể hiện tình yêu lớn lao nhất dành cho Thiên Chúa, khi hiến dâng mạng sống cho Đấng mình yêu mến.

Xin gửi đến cộng đoàn clips thánh lễ mừng bổn mạng của Hội đồng Mục vụ giáo xứ Đaminh, ngày 24.11.2012.

Nhạc nền dựa trên lời chứng của chân phước thầy giảng Anrê Phú Yên “Phải lấy tình yêu đáp lại tình yêu, lấy mạng sống đáp lại mạng sống”, do ca đoàn Phục Sinh thể hiện.

Cầu chúc cộng đoàn và đặc biệt Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ

“Một lòng yêu Chúa, quản ngại chi,
Thập giá cam go cũng không nề,
Quý vị sẵn sàng vâng thánh ý
thực hành bác ái thật say mê.”

 

The YouTube ID of <span>OHvK0Sc8t6g</span> is invalid.