Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Đaminh

XỨ ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ
GIÁO XỨ ĐAMINH

 

I. Tổng Quát

Phong trào Giáo lý giáo xứ Đaminh Ba Chuông được cha Giacôbê Phạm Văn Phượng phát triển từ năm 1975, với tổ chức Ban Giáo lý viên phục vụ việc dạy giáo lý, chuẩn bị lãnh các bí tích Xưng Tội, Hiệp Lễ và Thêm Sức.

 

Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Đaminh
Giáo Lý Viên 1992

Tổ chức ấy ngày càng được hệ thống hơn từ năm 1990 dưới thời cha Laurensô Bùi Công Huy, sau đó  là cha Gioan B. Trần Quang Hiển, và cha Giuse Đỗ Trung Thành …

Thiếu nhi Đaminh Ba Chuông nhận Thánh Mẫu Thiên Chúa làm bổn mạng.

Ngày truyền thống : ngày đầu năm Tết dương lịch.

Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Đaminh

Từ năm 2005, thày Giuse Hoàng Huy Cường và cha Đaminh Nguyễn Đức Bình đã cho nối kết vào phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể của toàn giáo phận.

Hiện nay Thiếu nhi Đaminh Ba Chuông do cha Giuse Trần Văn Việt phụ trách, được chia thành Bốn ngành Ấu, Thiếu, Nghĩa Sĩ và Dự Trưởng. Dưới mỗi ngành, có các Phân đoàn, Chi đoàn và Đội.

Số thành viên niên khóa 2010-2011 gồm 35 Huynh trưởng và 597 thiếu nhi

Số thành viên niên khóa 2012-2014 gồm 52 Huynh trưởng và 812 thiếu nhi

Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Đaminh

II. Ban điều hành:

Đoàn Trưởng: chị Maria Vũ Kim Thoa kiêm Trưởng ngành Nghĩa Sĩ

Đoàn Phó Nội Vụ: chị Maria Nguyễn Thị Hoàng Thu

Đoàn Phó Ngoại Vụ: anh Tôma Lê Tấn Nguyễn

 

 Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Đaminh

 

Thư ký Đoàn: chị Têrêsa Nguyễn Ngọc Anh Thư

Thủ Quỹ Đoàn: chị Maria Phạm Phương Thảo

Trưởng ngành Dự Trưởng: anh Giuse Nguyễn Văn Huynh

Trưởng ngành Thiếu: chị Maria Vũ Thi Vân Anh

Trưởng ngành Ấu: anh Giuse Nguyễn Xuân Anh Minh

Trưởng ban Phụng Vụ: chị Maria Trần Thảo Uyên

Trưởng ban Truyền Thông: anh Antôn Phan Nguyễn Bảo Thư

Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Đaminh
Ngày Cổ Võ Ơn Gọi

III. Sinh hoạt:

Các ngày Chúa nhật, các huynh trưởng tựu từ 7giờ để chuẩn bị và tổ chức lễ 9 giờ.
Và bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn từ 16g30 đến 19giờ

Dạy giáo lý sau lễ thiếu nhi theo ngành và chi đoàn. Tổ chức các phong trào thi đua và học hỏi.

 

Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Đaminh

Trả lời