Video: Ban Nhạc Online Đa Minh

Một nhóm tu sĩ Đa Minh dùng âm nhạc giảng Tin Mừng theo cảm hứng của Thánh Tô-ma Aquino.

Xin giới thiệu nhóm “Hillbilly Thomists” theo đường dẫn sau đây:

Video: Ban Nhạc Online Đa Minh