Ngày 11.7.2022: Những người dám đi ngược thế gian

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 10, 34 – 11, 1

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con chớ tưởng rằng Thầy đến để mang hoà bình cho thế gian: Thầy không đến để đem hoà bình, nhưng đem gươm giáo. Vì chưng, Thầy đến để gây chia rẽ con trai với cha mình, con gái với mẹ mình, nàng dâu với mẹ chồng mình: và thù địch của người ta lại là chính người nhà mình. Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy. Kẻ nào yêu con trai con gái hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy. Kẻ nào không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.

NHỮNG NGƯỜI DÁM ĐI NGƯỢC THẾ GIAN

“Kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.” Đức Giêsu muốn các môn đệ có sự lựa chọn dứt khoát: Nước Trời hay thế gian, dục vọng hay Thiên Chúa.

Thế gian tìm cách làm lợi cho mình, thậm chí bất chấp làm hại người khác. Nhưng người môn đệ Chúa Kitô lại từ bỏ mình công ích. Nói cách khác, con đường của người môn đệ chân chính hoàn toàn đối lập với thế gian dối lừa.

Tuy nhiên, người môn đệ Chúa Kitô không bao giờ bị thiệt thân. Chính Người đã hứa rằng, ai dám hy sinh mạng sống vì Người thì sẽ tìm lại được mạng sống đó, chứ không mất đi. Hạnh phúc đích thật vẫn luôn chờ đợi chúng ta, những người dám đi ngược thế gian để làm chứng cho Tin Mừng.