Cử Hành Bí Tích

BÍ TÍCH RỬA TỘI Vào lúc 08g00 Thứ Bảy Đầu Tháng Xin đăng ký và nộp sổ Gia Đình Công Giáo trước tại Văn Phòng Giáo Xứ   BÍ TÍCH GIẢI TỘI Vào thứ năm, sáu bảy : từ 17g00 tại phòng Hoà Giải Vào Chúa Nhật : từ 14g30 tại phòng Hoà Giải (trường[…]