Các Cha Xứ

 

CÁC CHA XỨ

 

Là một giáo xứ Dòng, nên bình thường cha Bề trên tu viện Albêtô cũng là Cha Sở của giáo xứ Đaminh. Do đó tuy mới thành lập được 42 năm, nhưng giáo xứ đã có đến 11 Cha Xứ với 13 nhiệm kỳ các cha xứ :

Các Cha Xứ Các Cha Xứ Các Cha Xứ
Lm. Vinhsơn
Mai Cao Hiển OP
Lm. Phêrô
Nguyễn Ngọc Thành OP
Lm. Giuse
Phạm Văn Vang OP
Các Cha Xứ Các Cha Xứ Các Cha Xứ
Lm Đa Minh
Nguyễn Văn Hộ OP
Lm Đa Minh
Vũ Đức Cương OP
Lm Gioakim
Nguyễn Văn Liêm OP
Các Cha Xứ Các Cha Xứ Các Cha Xứ
Lm. Giuse
Nguyễn Đức Hòa OP
Lm Giuse
Nguyễn Tất Trung OP
Lm Giuse
Phạm Hưng Thịnh OP
Các Cha Xứ Các Cha Xứ Các Cha Xứ
Lm Phanxicô
Đào Trung Hiệu OP
Lm Micae
Nguyễn Văn Bắc OP
Lm Giuse
Lưu Công Chỉnh OP
Đương Nhiệm
Các Cha Xứ
Vinh Sơn Mai Cao Hiển

Phêrô Nguyễn Ngọc Thành                 

Giuse Phạm Văn Vang

Đaminh Nguyễn Văn Hộ

Đaminh Vũ Đức Cương

Gioakim Nguyễn Văn Liêm

Đaminh Nguyễn Văn Hộ

Giuse Nguyễn Đức Hòa

Đaminh Nguyễn Văn Hộ

Giuse Nguyễn Tất Trung

Giuse Phạm Hưng Thịnh

Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Micae Nguyễn Văn Bắc

Giuse Nguyễn Đức Hòa

Giuse Lưu Công Chỉnh

1967-1969

1969-1972

1972-1975

1975-1981

1981-1984

1984-1990

1990-1993

1993-1996

1996-1998

1998-1999

1999-2008

2008-2012

2012-2014

2014-2015

Đương nhiệm

 

Các Cha Xứ
Nhân chuyến thăm của BTTQ Damyan Byrne 1997
Click để xem hình lớn


Trong số đó có năm vị đã được Chúa gọi về :

 

Lm Vinh Sơn Mai Cao Hiển OP
01.02.1973
Lm Giuse Phạm Văn Vang OP
29.12.1986
Lm Đaminh Vũ Đức Cương OP
30.11.1992
Lm Gioakim Nguyễn Văn Liêm OP
13.12.2003
Lm Đaminh Nguyễn Văn Hộ OP  19.04.2009
   
Các Cha Xứ
Cầu cho cha Đaminh Nguyễn Văn Hộ OP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.