Giờ Thánh Lễ – Chầu Thánh Thể

 

Giờ Thánh Lễ - Chầu Thánh Thể

 

CHẦU THÁNH THỂ

Sau thánh lễ 17g30 chiều thứ Sáu hàng tuần

Nhà NGUYỆN THÁNH THỂ mở cửa thường xuyên hàng ngày từ 6 giờ đến 21 giờ

Ghi chú : Thánh lễ nhất buổi sáng thường nhật tu viện nguyện KINH SÁNG chung với cộng đoàn. Riêng các LỄ TRỌNG vì lý do thời gian, nên tu viện nguyện trước giờ lễ.

Giờ Thánh Lễ - Chầu Thánh Thể

Click để xem hình lớn

Trả lời