Clips nhạc: Hãy nói lời yêu thương

Hãy sống và nói lời yêu thương. / Dù mình đang đi chung con đường. / Hãy sống và nói lời yêu thương. / Dù hôm nay không nhìn chung hướng./ Hãy sống và nói lời yêu thương./ Để Lời Ngài phủ kín đời ta./ Hãy sống và nói lời yêu thương./ Tình anh em sống chung một nhà.

Xem thêm