Clip nhạc: Phúc Cho Ai Xót Thương

(Blessed are the merciful)
Bài hát chủ đề Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2016 tại Balan

 

Clip nhạc: Phúc Cho Ai Xót ThươngNhìn về Thiên Chúa thiết tha nguyện xin, ơn cứu giúp con từ đâu?

Ơn thiêng cứu giúp chính do tay của Người, là Thiên Chúa nhân từ.

Khi con xa bước Chúa đã thương tìm con, ấp trên cánh tay dịu dàng.

Máu thánh chan chứa xóa tan bao tội nhơ và ban chính nguồn sống mới.

Diễm phúc những ai xót thương, phúc cho ai xót thương, yêu thương anh em mình, Họ được Chúa tỏ lòng dủ thương.

Diễm phúc những ai xót thương, phúc cho ai xót thương, yêu thương anh em mình,
Họ được Chúa tỏ lòng dủ thương.

Ngày ngày nếu Chúa mãi nhớ bao tội tình, có ai đứng vững được chăng?

Nhưng hay thương xót, Chúa thứ tha tội ta, nào ta bước đi theo Người.

Diễm phúc những ai xót thương, phúc cho ai xót thương, yêu thương anh em mình, Họ được Chúa tỏ lòng dủ thương.

Diễm phúc những ai xót thương, phúc cho ai xót thương, yêu thương anh em mình, Họ được Chúa tỏ lòng dủ thương.

Vì này Thiên Chúa đã xóa tan tội đời, Chúa đã sống lại hiển vinh,

Vang câu tuyên tín khắp nơi trên trần gian, Giêsu chính Ngài là Chúa.

Diễm phúc những ai xót thương, phúc cho ai xót thương, yêu thương anh em mình,
Họ được Chúa tỏ lòng dủ thương.

Diễm phúc những ai xót thương, phúc cho ai xót thương, yêu thương anh em mình,
Họ được Chúa tỏ lòng dủ thương.

Đẩy lùi hãi sợ một niềm xác tín, phó thác tất cả vào đôi tay Người, Vì Người phục sinh cho ta tươi sáng niềm hân hoan

Chúa chính là sự sống.

 

Diễm phúc những ai xót thương, phúc cho ai xót thương, yêu thương anh em mình,
Họ được Chúa tỏ lòng dủ thương.

Diễm phúc những ai xót thương, phúc cho ai xót thương, yêu thương anh em mình,
Họ được Chúa tỏ lòng dủ thương.

Diễm phúc những ai xót thương, phúc cho ai xót thương, yêu thương anh em mình,
Họ được Chúa tỏ lòng dủ thương.

Nguồn: Internet

Xem thêm phần trình bày của Dàn hợp xướng trẻ Hà Nội

https://www.youtube.com/watch?v=nGxSfOJr0kk

 

 

 

Trả lời