GIÁO XỨ THÁNH ĐA MINH (BA CHUÔNG)
GIÁO XỨ THÁNH ĐA MINH (BA CHUÔNG)

Lịch Phụng Vụ - Bí Tích

Thánh Lễ
 • Ngày Thường :  5g00 - 5g45 - 17g30
 • Chúa Nhật       : 5g00 - 6g15 - 7g30

    9g00 (Lễ Thiếu Nhi)

    10g30 (Lễ Tiếng Anh)

    16g00 - 17g30 - 19g00

Rửa Tội
 • 8g00 - Thứ Bảy đầu tháng
 • Đăng ký : Tuần thứ 3, tại văn phòng Giáo xứ
Giải Tội
 • 16g30 - 17g30 :   Thứ Năm - Sáu - Bảy
 • 14g30 - 15g30 :    Chúa Nhật
Hôn Phối
 • Thủ tục - Hồ sơ : tại Văn phòng Giáo xứ
 • Cử hành Bí tích : 9g30 hoặc 15g30 - thứ Năm và thứ bảy
 • Cử hành phép chuẩn : 9g30 hoặc 15g30 - thứ Sáu
Từ Đường Phục Sinh
 • Thánh lễ 17g30 thứ Ba hàng tuần
 • Mở cửa : Thứ Ba - Năm - Bảy 

Sáng   : 06g00 - 07g00

Chiều : 15g00 - 19g00

     - Chúa Nhật

Sáng   : 06g00 - 11g00

Chiều : 15g00 - 19g00

Văn Phòng Giáo Xứ
 • Giờ làm việc :

        Sáng    :  8g00 - 11g00

       Chiều   : 16g00 - 18g00

 • Thứ Hai :  Văn Phòng Nghỉ

Thông Báo

Thánh lễ online

Chương Trình Trong Tháng

GIÁO XỨ THÁNH ĐA MINH (BA CHUÔNG)