Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân nhận sứ vụ Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Huế

Thánh lễ nhận sứ vụ Tổng Giám mục Phó TGP Huế của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân được Đức TGM Marek Zalewski – Khâm sứ Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Toà Thánh tại Việt Nam chủ sự vào lúc 09g00 sáng thứ Sáu ngày 10.11.2023 tại Nhà thờ Chính toà Phủ Cam.

Lúc 08g30, Đức TGM Marek Zalewski, Đức TGM Giuse, Đức Tân TGM Phó Giuse cùng quý Đức Cha tiến về Nhà thờ Chính toà Phủ Cam trong sự vui mừng hân hoan của cộng đoàn về hiệp chung lời tạ ơn hôm nay.

Đúng 09g00, đoàn rước gồm đại diện các thành phần trong TGP, Linh mục đoàn và các Đức Giám mục tiến lên cung thánh. Trước khi khởi sự Thánh lễ, Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh giới thiệu Đức Khâm sứ, Đức Tân TGM Phó, quý Đức Giám mục, quý Linh mục và quý khách với cộng đoàn tham dự phụng vụ.

Liền sau lời giới thiệu của Đức TGM Giuse, Cha Barnaba Trần Đình Phục – Chưởng ân kiêm Chánh Văn phòng Toà TGM Huế công bố Tông sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô về việc bổ nhiệm Đức Tân TGM Phó Giuse Đặng Đức Ngân cho TGP Huế.

Sau đó, Đức TGM Marek Zalewski làm dấu Thánh giá khởi sự Thánh lễ, Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh tiếp tục với phần tiếng Việt.

Đồng tế trong Thánh lễ này có Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh – Tổng Giám mục TGP Huế, Đức Cha FX. Lê Văn Hồng – Nguyên TGM Huế, cùng 7 Đức Cha từ các Giáo phận Thái Bình, Hà Tĩnh, Vinh, Nha Trang, Qui Nhơn, Xuân Lộc, Sài Gòn; Ban Tư vấn cùng Linh mục đoàn TGP Huế, Giáo phận Đà Nẵng, Thanh Hoá, Nha Trang. Hiệp dâng Thánh lễ có đông đảo quý Đại Chủng sinh, quý Tu sĩ nam nữ, thân bằng quyến thuộc của Đức Tân TGM Phó, quý khách xa gần và đông đảo mọi thành phần dân Chúa của đại gia đình Tổng Giáo phận Huế, Giáo phận Đà Nẵng.

Nguồn: tonggiaophanhue.org