Thánh Đa-minh, người say mê loan báo Tin Mừng

Thánh Đa-minh, người say mê loan báo Tin MừngSự thánh thiện của Giáo hội được diễn tả bằng nhiều cách khác nhau qua những con người khác nhau” (CĐ. Vaticanô II). Thực vậy, trong Giáo hội, các vị thánh là những người có đời sống rất đặc biệt, chính đời sống đó đã dệt nên những hình ảnh sống động về sự thánh thiện khiến người ta mến phục ngay khi còn đang sống và được tôn kính ngay khi họ qua đời. Đời sống thánh Đaminh trở nên sống động trong Giáo hội, không với tư cách một cá nhân nổi bật, nhưng nơi công việc rao giảng Tin Mừng của ngài để lại qua hội dòng mà ngài đã thiết lập.