Tĩnh tâm mùa Chay 2023 (Giới trưởng thành)

Tĩnh tâm mùa Chay 2023 (Giới trưởng thành)Để chuẩn bị tâm hồn mừng Đại Lễ Phục Sinh, giáo xứ Thánh Đaminh tĩnh tâm cho giới Trưởng thành qua 3 buổi, trong thánh lễ 17:30 ngày 21, 22 và 23/03/2023 với chủ đề: “ Cùng Đức Ki-tô lên đường vượt qua “ do Cha Px Đào Trung Hiệu, OP giúp cộng đoàn với 3 chủ đề :

Ngày thứ 1: Giữa sa mạc cuộc đời.

Ngày thứ 2: Bí ẩn đau khổ trần gian.

Ngày thứ 3: Vào đất hứa.

Ngày khai mạc, cha giảng phòng cho chúng ta biết nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng để chúng ta bước vào cuộc hành trình 40 ngày chay của Đức Giêsu trong hoang địa với sự mật thiết với 40 năm dân Đo Thái lưu lạc trong sa mạc trên đường về đất hứa.

Chúng ta được kêu mời vào sa mạc trong một không gian trầm lắng để nghe tiếng Chúa trong tâm hồn mỗi người chúng ta, để tôi luyện tinh thần hầu chiến thắng mọi sự cám dỗ trong cuộc sống, chu toàn sứ vụ Chúa trao phó và can đảm nhận thập giá mỗi ngày qua công việc bổn phận hàng ngày để kết hợp mật thiết với Chúa trong mọi sự.

Cha giảng phòng đã cho chúng ta nhìn lại Chúa Giêsu đã chịu sự cám đỗ của ma quỷ. Cha cũng cho cho chúng ta biết ma quỷ cám dỗ con người chúng ta qua 3 điều là Danh – Lợi – Thú.

Ma quỷ thường cám dỗ chúng ta về những mưu cầu cá nhân để thỏa mãn những sự ham muốn đam mê thể xác dẫn chúng ta đến những thói hư tật xấu hòng đưa chúng ta xa lìa Thiên Chúa.

Ma quỷ đã dẫn dụ chúng ta qua những : bóng tối, trung gian, lợi dụng sự yếu đuối của con người, cám dỗ dựa trên số đông, gợi cho chúng ta chán nản bỏ cuộc, thờ ơ với Thiên Chúa, cám dỗ an thân và chiếm đoạt.

Cha đã giúp chúng ta biết làm thế nào để chiến thắng ma quỷ và những cám dỗ trong cuộc sống, là chúng ta phải tôi luyện tinh thần, luyện tập tinh thần cho chúng ta chọn lựa đúng đắn để Chúa chế ngự những nết xấu trong tâm hồn, năng đến với bí tích hoà giải để chúng ta thoát khỏi bóng tối tội lỗi, quyết tâm đổi mới để mọi người chúng ta có một tấm lòng gần gũi với Chúa, gần gũi với nhau giúp chúng ta thoát khỏi những thói hư tật xấu để mọi người chúng ta thật sự quyết tâm đổi mới, quyết tâm tiến bước trên hành trình theo Chúa Kítô.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng và giúp cho mỗi người chúng con luôn vượt qua mọi sự cám dỗ của ma quỷ để chúng con vững bước đi dưới ánh sáng Phục sinh của Đức Kitô.

Maria PT