Đức Hồng y Mario Grech than phiền sự chống đối Thượng Hội đồng Giám mục về đồng hành

Đức Hồng y Mario Grech than phiền sự chống đối Thượng Hội đồng Giám mục về đồng hành

Đức Hồng y Mario Grech than phiền sự chống đối Thượng Hội đồng Giám mục về đồng hànhĐức Hồng y Mario Grech, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, than phiền về sự chống đối Thượng Hội đồng Giám mục thế giới về sự đồng hành, hay cũng gọi là “hiệp hành”, vào tháng Mười năm nay và năm tới, 2024.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho nguyệt san “Vita Pastorale”, Đời sống mục vụ, tại Ý, số ra tháng Giêng này, Đức Hồng y Grech, người Malta, cho biết có một loạt các phản ứng trong Giáo hội đối với tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay: từ những người đã chấp nhận thách đố của công nghị này, cho tới những người công khai chống lại.

Nguyệt San “Đời sống mục vụ” do Nhà xuất bản thánh Phaolô ấn hành với sự tham gia của Hội đồng Giám mục Ý.

Theo Đức Hồng y Grech, ban đầu có những giám mục đặc biệt chống lại vì họ sợ rằng sự tham gia của dân Chúa sẽ đưa tới việc dân chủ hóa Giáo hội. Nhưng trong thời gian sau đó, nhiều người trong số các giám mục ấy đã xác tín rằng có là một dự án tốt dựa trên những kinh nghiệm tham khảo ý kiến trong những tháng gần đây. Đức Hồng y Grech cũng cho biết phần lớn các giáo dân đã phản ứng rất hăng hái phấn khởi. Tuy nhiên, những khó khăn lớn nhất gặp phải là nơi hàng giáo sĩ, đặc biệt nơi các linh mục trẻ. Nhiều người trong họ tỏ ra chống đối Thượng Hội đồng Giám mục một cách rõ rệt.

Tin này được báo chí loan đi, giữa lúc trong những ngày này, dư luận bàn tán về hồi ký của Đức Cố Hồng y George Pell, nguyên Tổng giám mục Sydney, Australia, và nguyên là Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh, được đăng tại trên báo “The Spectator”, Người Khán Giả, xuất bản tại Anh quốc, trong đó Đức Hồng y mạnh mẽ phê bình Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về sự đồng hành. Ngài gọi dự án Thượng Hội đồng Giám mục này là “một ác mộng độc hại cần phải loại bỏ”.

Đức Hồng y đặc biệt phê bình Tài liệu làm việc dài 45 trang do Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục công bố là “một trong những văn kiện tiền hậu bất nhất” do Vatican soạn thảo, không những nó được diễn tả trong những thuật ngữ mác-xít, nhưng còn thù nghịch đối với truyền thống tông đồ và cố tình không biết tới những nguyên tắc cơ bản của Kitô giáo như niềm tin nơi sự phán xét của Thiên Chúa, thiên đàng và hỏa ngục”.

Mặt khác, Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich, Tổng giám mục Luxemburg, Tổng Tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ XVI năm nay và năm tới, phê bình tiến trình Công nghị của Công giáo Đức là quá dành cho giới ưu tú. Cụ thể là không có sự tham khảo ý kiến với các cộng đồng dân Chúa, và đó cũng là điều Đức Thánh cha mạnh mẽ phê bình. Con đường công nghị này là công việc của một số thành phần giáo dân ưu tuyển và các giám mục chứ không phải là của toàn dân Chúa.

Đức Hồng y Hollerich bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho dài truyền hình KTS của Công Giáo Pháp. Đức Hồng y cũng nhận xét rằng Con đường Công nghị của Công giáo Đức thiếu chiều kích loan báo Tin mừng: “Bạn không thể nói về Giáo hội nếu không nói về sứ mạng loan báo Tin Mừng”. Ngài cũng nhận xét là những tín hữu Công Giáo trẻ ở Đức rất ít quan tâm đến Con đường công nghị này.

(Kai 13-1-2023)

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA