Ngày 16.01.2023: Sống tinh thần mới

 

Tin Mừng theo Thánh Marcô : Mc 2, 18-22

Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, họ đến nói với Chúa Giêsu rằng: “Tại sao môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, còn môn đồ Ngài lại không ăn chay?” Chúa Giêsu nói với họ: “Các khách dự tiệc cưới có thể ăn chay khi tân lang còn ở với họ không? Bao lâu tân lang còn ở với họ, thì họ không thể ăn chay được. Nhưng sẽ đến ngày tân lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay. Không ai lấy vải mới mà vá áo cũ, chẳng vậy, miếng vải vá sẽ rút lại mà kéo áo cũ, và chỗ rách lại tệ hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, rượu sẽ làm vỡ bầu da, và rượu đổ, bầu da hư. Nhưng rượu mới phải để trong bầu da mới”.

SỐNG TINH THẦN MỚI

Trong Tin mừng hôm nay, bằng những dụ ngôn rất gần gũi, giản dị, Chúa Giêsu dạy chúng ta một cung cách sống đạo đúng đắn. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ; cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Chúng ta không thể sống thời Tân ước bằng não trạng nệ luật của Cựu ước, không thể ở bên chàng rể và cứ rên rỉ khóc than.

Xin cho chúng ta có được một tinh thần mới, một trái tim mới đầy yêu thương, để sống bên Chúa Giêsu là chàng rể mới, là Đấng Cứu độ, là niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn chúng ta.