Ngày 10.01.2023: Chúa vẫn ngỏ lời với chúng ta

 

Tin Mừng theo Thánh Marcô : Mc 1, 21-28

(Ðến thành Capharnaum), ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.

Ðang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: “Hỡi Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai: là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”. Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: “Hãy im đi, và ra khỏi người này!” Thần ô uế liền dằn vật người ấy, thét lên một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Cái chi vậy? Ðây là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế, và chúng vâng lệnh Người”. Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa.

CHÚA VẪN NGỎ LỜI VỚI CHÚNG TA

Trong ngày sabat năm ấy, tại thành Caphácnaum, dân chúng được nghe lời Chúa Giêsu giảng, được chứng kiến dấu lạ Người làm, được cảm nhận quyền năng của Chúa. Phải chăng, câu chuyện Tin mừng thuật lại cho chúng ta hôm nay chỉ là một dĩ vãng xa xăm, chỉ là một ký ức đẹp của Hội thánh?

Không phải thế, ngày nay Chúa vẫn đang tiếp tục giảng dạy qua các thừa tác viên của Hội thánh, Chúa vẫn ngỏ lời với chúng ta khi Lời được công bố; các dấu lạ vẫn diễn ra ngay trong đời thường, nếu ta chiêm ngắm cuộc đời này với con mắt đức tin; và quyền năng của Chúa vẫn thể hiện trong cuộc sống này, khi chúng ta biết tín thác nơi Chúa. Xin cho chúng ta cũng biết thán phục Chúa như dân thành Caphácnaum năm xưa.