Đức Tổng giám mục Gänswein không loại trừ khả thể Đức Biển Đức được phong thánh

Đức Tổng giám mục Gänswein không loại trừ khả thể Đức Biển Đức được phong thánh

Đức Tổng giám mục Gänswein không loại trừ khả thể Đức Biển Đức được phong thánhĐức Tổng giám mục Georg Gänswein, bí thư của Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI, cho biết Đức Biển Đức XVI có thể sẽ được phong thánh.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài truyền hình Lời Vĩnh Cửu (EWTN), ở Mỹ, ký giả nhắc đến sự kiện trong lễ an táng Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II hồi đầu tháng Tư năm 2005, có nhiều tín hữu hô to và mang biểu ngữ “Santo Subito”, Phong thánh ngay, và hỏi có thể xảy ra như vậy với Đức Biển Đức XVI không? Đức Tổng giám mục Gänswein đáp: “Tôi tin là sẽ có chiều hướng như thế!” Hiện tượng như vậy cũng có thể xảy ra với Đức Biển Đức XVI.

Ký giả Peter Seewald tác giả cuốn sách phỏng vấn dài của Đức nguyên Giáo hoàng, mới đây cũng đã bày tỏ xác tín tương tự.

Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Gänswein cho biết thách đố lớn nhất đối với Đức Biển Đức XVI trong triều đại giáo hoàng của ngài, là điều mà ngài gọi là “thuyết duy tương đối”: Đức tin Công giáo và Giáo hội Công giáo xác tín rằng trong Chúa Giêsu Kitô, sự thật đã sinh ra và đã làm người, như Chúa Giêsu đã nói: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. Còn những người theo thuyết tương đối thì nói: “Sự thật mà bạn công bố là điều chống lại sự bao dung. Bạn không bao dung đối với những xác tín khác, nghĩa là trong Kitô giáo, về vấn đề liên quan đến phong trào đại kết, bạn không bao dung đối với các tôn giáo khác, bạn coi nhẹ họ”.

“Nhưng dĩ nhiên nói như thế là không đúng. Bao dung có nghĩa là tôi coi trọng mỗi người trong niềm tin, trong xác tín của họ và đón nhận họ. Nhưng làm như thế không có nghĩa là tôi chỉ hạ giá đức tin của tôi: niềm tin mà tôi xác tín, đức tin mà tôi đã nhận được để thông truyền tiếp. Hai thái độ hoàn toàn khác nhau! Thái độ như vừa nói là duy tương đối – và thế là chúng ta có vấn đề về tương quan giữa đức tin và lý trí. Đó là một trong những điểm mạnh của Đức Biển Đức XVI”.

(CNA 1-1-2023; Katholisch.de 2-1-2023)

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA