Ngày 05.01.2023: Bước theo và làm môn đệ Chúa Giêsu

 

Tin Mừng theo Thánh Gioan : Ga 1,43-51

Khi ấy, Chúa Giêsu định đi Galilêa.

Người gặp Philipphê và nói với ông: “Hãy theo Ta”.

Philipphê là người thành Bétsaiđa, quê quán của Anrê và Phêrô.

Philipphê gặp Nathanaen và nói với ông: “Ðấng đã được Moisen ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nazarét”.

Nathanaen đáp: “Bởi Nazarét nào có cái chi hay?”.

Philipphê nói: “Hãy đến mà xem”.

Chúa Giêsu thấy Nathanaen đi tới mình, thì nói về ông: “Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”.

Nathanaen đáp: “Sao Ngài biết tôi?”

Chúa Giêsu trả lời rằng: “Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”.

Nathanaen thưa lại rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”.

Chúa Giêsu trả lời: “Vì Ta đã nói với ngươi rằng: ta đã thấy ngươi dưới gốc cây vả, nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa”.

Và Người nói với ông: “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các Thiên Thần Chúa lên xuống trên Con Người”.

https://youtu.be/inCG1GwS-HM

BƯỚC THEO VÀ LÀM MÔN ĐỆ CHÚA GIÊSU

“Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel.” Chúa Giêsu thấu hiểu cõi lòng mọi người nhưng Ngài không thay đổi tính cách của họ vì Ngài tôn trọng tự do của mỗi người. Chúa đã giảng dạy và giáo huấn họ, lắng nghe và thay đổi là tùy sự tự do chọn lựa của mỗi người. Đó cũng là điều mà ông Nathanaen trong bài Tin Mừng hôm nay đã cảm nhận được và ông đã quyết định bước theo Chúa Giêsu và làm môn đệ Ngài.

Và hôm nay, Chúa cũng đang mời gọi chúng ta lắng nghe Lời Ngài giáo huấn. Xin cho mỗi chúng ta biết đón nhận lời Chúa và đem ra thực hành trong cuộc sống thường ngày với niềm xác tín sâu xa như Nathanaen: “Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel.”