Ngày 22.12.2022: Miệng lưỡi để ca ngợi Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 1, 46-56

Khi ấy, Maria nói rằng: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi Người đến muôn đời!”

Maria ở lại với bà Isave độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.

MIỆNG LƯỠI ĐỂ CA NGỢI CHÚA

Magnificat là bài thánh ca tuyệt diệu của Mẹ Maria ca ngợi kỳ công của Thiên Chúa. Với tâm tình khiêm tốn thẳm sâu, Mẹ đã nhận ra quyền năng và tình thương Chúa chan tưới trên cuộc đời Mẹ. Mẹ chính là hình ảnh của Israel dân Chúa được giữ gìn từ tổ phụ Abraham cho đến muôn đời. Bà Isave là hình ảnh của Israel già nua u buồn. Với sự hiện diện của Mẹ, gia đình bà Isave tràn ngập niềm vui vì được Chúa thăm viếng và chăm sóc. Mẹ cũng mang Chúa đến cho nhân loại, vì vậy dân Chúa được thoát kiếp nô lệ nghèo khổ để bước vào khung trời tự do bát ngát.

Chúa đã cho ta miệng lưỡi để ca ngợi Chúa, cho ta đôi chân để mang Chúa đến cho mọi người, nhất là những người nghèo khổ. Ước gì từng lời ta nói, từng bước ta đi đều âm vang tình thương cứu độ của Chúa.