Nghe giảng Lễ Giáng Sinh năm 2009 – 2022

 

Tin mừng theo thánh Luca (Lc 2, 12-14)

Nghe giảng Lễ Giáng Sinh năm 2009 - 2022Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân : Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người : anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.” Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng : “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.”

Lc 2, 18-20 : Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.

Ga 1, 9-12 : Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.

Năm 2022

Lễ Vọng: Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Lễ 6g15: Lm Phanxico X. Đào Trung Hiệu

Lễ 16g00: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Lm Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt

Năm 2021

Lễ Vọng 18g30: Gioan B. Lê Hoàng Huynh

Lễ Vọng 21g00: Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Năm 2020

Lễ Vọng: Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Lễ 5gg00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ 6g15: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 17g30: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 19g30: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Năm 2019

Lễ Vọng: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lễ chính ngày: Lm Phêrô Lâm Phước Hùng

Năm 2018

Lễ Vọng cho Thiếu Nhi: Lm GB. Lê Hoàng Huynh

Lễ Vọng cho Người Lớn: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lễ 5g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 6g00: Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2017

Lễ 21g (24.12): Lm. FX. Đào Trung Hiệu

Lễ 6g: Lm. Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 17g30: Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 19g: Lm. Môrít Lục Vĩnh Phố

Năm 2016

Lễ 21g00 (24.12): Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 5g00: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 6g15: Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lễ 7g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 16g00: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lễ 19g00: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2015

Lễ 18g30 (24.12) Lm Phaolo Nguyễn Hải Đăng

Lễ 21g00: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 5g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 6g00: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2014

Lễ 18g00 (24-12) : Pt. Phaolo Nguyễn Hải Đăng

Lễ 21g00 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 5 giờ (25-12) : Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 6g15: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 17g30 : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Trả lời