Ngày 21.12.2022: Biết lan tỏa niềm vui đến cho mọi người

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 1, 39-45

Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Isave, và khi bà Isave nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà; và bà Isave được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này, tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.

BIẾT LAN TỎA NIỀM VUI ĐẾN CHO MỌI NGƯỜI

Bối cảnh Lời Chúa hôm nay là cuộc gặp gỡ thân tình giữa hai người mẹ đang mang thai. Mẹ Maria mau mắn mang Con Thiên Chúa đến cho gia đình bà Isave, Mẹ cũng mang Chúa đến cho nhân loại. Động từ “nhảy mừng” được dùng hai lần diễn tả niềm vui được nhân lên gấp đôi giữa hai bà mẹ và hai thai nhi. Gia đình bà Isave và trẻ Gioan không vui sao được khi cùng một lúc đón “song hỉ”, bà mang thai khi đã luống tuổi mà còn được Thiên Chúa thăm viếng và chăm sóc.

Mỗi ngày, Chúa gửi đến cho ta những niềm vui qua sự yêu thương chăm sóc của gia đình và mọi người. Xin tạ ơn và ngợi ca tình yêu Chúa. Xin cho chúng ta cũng biết ra đi lan tỏa niềm vui đến cho mọi người, nhất là những người đau khổ nghèo hèn.