Ngày 12.12.2022: “Phông nền” của Đấng Mêssia

 

Tin Mừng theo thánh  Mát-thêu: Mt 21, 23-27

Khi ấy Chúa Giêsu vào Ðền thờ. Lúc Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ lão trong dân đến hỏi Người rằng: “Ông lấy quyền nào mà làm những điều này? Ai đã ban quyền ấy cho ông?” Chúa Giêsu trả lời: “Tôi cũng hỏi các ông một điều. Nếu các ông trả lời cho tôi, thì tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó. – Phép Rửa của Gioan bởi đâu mà có? Bởi trời hay bởi người ta?” Họ bàn tính với nhau rằng: “Nếu ta nói bởi trời, thì ông sẽ nói với ta: Vậy tại sao các ngươi không tin ông ấy? Và nếu ta nói bởi người ta, thì chúng ta lại sợ dân chúng. Vì mọi người coi Gioan như một vị tiên tri”. Bấy giờ họ trả lời Chúa Giêsu rằng: “Chúng tôi không được biết”. Chúa Giêsu nói với họ: “Tôi cũng không nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó”.

‘PHÔNG NỀN’ CỦA ĐẤNG MÊSSIA

Trong lịch sử cứu độ, ông Gioan là nhịp cầu nối giữa giao ước cũ và giao ước mới. Gioan có sứ mạng đến trước để dọn đường cho Chúa Cứu Thế. Ông đến làm phép rửa cho dân chúng, giúp họ sám hối để đón nhận ơn cứu độ. Ông chính là ‘phông nền’ làm nổi bật chân dung của Đấng Mêssia. Sau khi hoàn thành sứ mạng, ông Gioan liền lui vào bóng tối để cho ánh sáng Đức Giêsu xuất hiện.

Đấng Cứu Thế đã đến và cư ngụ giữa những người nghèo khổ tội lỗi nhưng chúng ta không nhận ra vì tâm hồn còn khép kín. Phép rửa của Gioan là cách Chúa thể hiện lòng thương xót đối với dân Người. Xin Chúa tẩy rửa tư tưởng tâm hồn chúng ta khỏi mọi nghi ngờ dối trá, để chúng ta vững tin Chúa là nguồn Chân Lý đích thực. Xin Chúa bước vào cuộc đời, vào cõi lòng chúng ta, vì chỉ có Chúa mới lấp lầy mọi nỗi khát vọng trong ta.