Ngày 11.12.2022: Chuẩn bị đón Chúa vào ngự trong tôm hồn

 

Tin Mừng theo thánh  Mát-thêu: Mt 11, 2-11

Khi ấy, Gioan ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Kitô. Ông sai môn đệ đến thưa Ngài rằng: “Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Ðấng nào khác?” Chúa Giêsu bảo họ: “Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó; và phúc cho ai không vấp ngã vì Ta”.

Khi những người được sai đến đã đi rồi, Chúa Giêsu liền nói với đám đông về Gioan rằng: “Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lả lướt thì ở nơi cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, Ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Vì có lời chép về ông rằng: “Này Ta sai sứ thần Ta đi trước mặt con, để dọn đường sẵn cho con”. Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả; nhưng người nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông”.

CHUẨN BỊ ĐÓN CHÚA VÀO NGỰ TRONG TÂM HỒN

Sự xuất hiện của Gioan Tẩy Giả cho thấy thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần.  Ngày Chúa đến khiến sa mạc nắng cháy nở những hoa rực rỡ, niềm vui vỡ òa trên đỉnh núi Libăng, núi Cácmen và tràn ngập khắp đồng bằng Saron. Bấy giờ người mù được xem thấy, người điếc được nghe, người què nhảy nhót như nai và miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Mọi người tươi cười rạng rỡ và mọi khổ đau than khóc sẽ tan biến.

Chúa đến giải phóng nhân loại khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết. Người đến không phải để xét xử luận phạt nhưng để tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất; đến không phải để kêu gọi người công chính nhưng là người tội lỗi; đến để phục vụ, cho con người được sống và sống dồi dào. Chúng ta đã chuẩn bị những gì để đón Chúa vào ngự trong tâm hồn mình chưa?